Warning: htmlspecialchars(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/sportovistechrudim.cz/web/www/title.php on line 68

Warning: htmlspecialchars(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/sportovistechrudim.cz/web/www/title.php on line 68

Warning: htmlspecialchars(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/sportovistechrudim.cz/web/www/title.php on line 68

Warning: htmlspecialchars(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/sportovistechrudim.cz/web/www/title.php on line 68

Warning: htmlspecialchars(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/sportovistechrudim.cz/web/www/title.php on line 68
Koronavirus
Menu pro Sportoviště Chrudim

Koronavirus

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se, z důvodu rizik spojených s výskytem koronaviru na území České republiky, od 11. 3. 2020 omezují sportovní, kulturní a společenské akce. Průběh uzavírání / otevírání sportovišť a popis souvisejících omezení níže: 

Otevření dětského dopravního hřiště otevřeno dle běžného rozvrhu

1. 6. 2020

Od 1. 6. 2020 lze opět začít využívat DDH ve standardních časech:

 • pondělí: 8.00 - 15.30
 • úterý: 8.00 - 18.00
 • středa: 8.00 - 15.30
 • čtvrtek: 8.00 - 18.00
 • pátek: 8.00 - 15.30
 • víkend + svátek: zavřeno

Blížší informace na Provozní doba DDH.

Otevření zimního stadionu / in-line bruslení pro individuální sportování

26. 5. 2020

Od 26. 5. 2020 lze opět začít využívat zimní stadion / in-line bruslení k individuálním sportům - prozatím v úterý od 14.00 do 17.00 hod.

Výše uvedené sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • počet sportovců nesmí přesáhnout 300 účastníků,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • u vstupu do sportovišť k dispozici dezinfekce.
 • využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
  • co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob skříňku,
  • zajištění co největších možných odstupů ve sprchách,
  • dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžná dekontaminace místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • každodenní úklid a dezinfekce vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • omezení času stráveného v šatně na nezbytné minimum.

Otevření krytého plaveckého bazénu a sauny

25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 lze opět začít využívat krytý plavecký bazén a saunu. Krytý plavecký bazén bude otevřen od 8.00 do 21.00 hod. (a dále dle rozvrhu), sauna bude otevřena od 13.00 do 21.00 hod. (a dále dle rozvrhu).

Výše uvedená sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • povinná dezinfekce rukou před vstupem,
 • sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia,
 • parní sauny mimo provoz,
 • snížená kapacita sauny - max. 25 osob,
 • snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3) na zákazníka,
 • návštěvníci krytého bazénu jsou povinni nosit roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, při jakémkoliv pohybu v zájmovém území vodní plochy, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu vodní nádrže, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat (s výjimkou osob osvobozených od této povinnosti, uvedených v aktuálně platném ustanovení MZ ze dne 30. 4. 2020),
 • v bazénu udržována hodnota volného chloru při horní hranici rozpětí daného vyhláškou č. 238/2011 Sb. (horní hranici nebude nepřekračována). Výjimkou jsou bazény, kde právě probíhá kurz plavání kojenců a batolat,
 • dezinfekce (+ papírové utěrky) ve všech prostorách,
 • zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření,
 • pravidelná dezinfekce dotykových míst (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC),
 • všechno prádlo dezinfikováno varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu),
 • využívání šaten a sprch za splnění následujících podmínek:
  • co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob skříňku,
  • ve sprchách dodržovat co největší možné odstupy,
  • dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžná dekontaminace míst, kudy prochází klienti (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • každodenní úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • omezení času stráveného v šatně na nezbytné minimum,
  • pravidelné větrání.

Otevření sportovní haly, zimního stadionu (in-line bruslení), haly pro stolní tenis

11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 lze opět začít využívat sportovní halu, zimní stadion (in-line bruslení) a halu pro stolní tenis k organizovaným sportům.

Výše uvedená sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • počet sportovců nesmí přesáhnout 100 účastníků, včetně trenérů. Trenéři budou mít roušky, sportovci roušky mít nemusí,
 • šatny a sprchy zůstávají uzavřeny,
 • toalety otevřeny (po každém tréninku nebo utkání důsledná vydezinfikovány),
 • u vstupu do sportovišť k dispozici dezinfekce.

Otevření dětského dopravního hřiště

14. 4. 2020

Od 14. 4. 2020 lze opět začít využívat dětské dopravní hřiště (DDH) k individuálním návštěvám.

Otevíráme DDH za dodržení těchto podmínek:

 • provoz od 8:00 do 12:00, pondělí - pátek
 • bez možnosti využití sociálního zařízení a zázemí DDH
 • individuální (nekolektivní) návstěvy
 • dodržení minimálního odstupu dvou metrů od ostatních osob

V praxi změna omezení znamená, že lze užívat DDH společně v počtu max. dvou osob - s dodržením 2 m rozestupů vůči ostatním osobám (s výjimkou rodinných příslušníků). V případě porušení těchto podmínek budou hříšníci vykázáni z prostoru DDH v součinnosti s Městskou policií. Děkujeme za pochopení

Otevření venkovních sportovišť

8. 4. 2020

Od 8. 4. 2020 lze opět začít využívat venkovní sportoviště Atletického stadionu k individuálnímu sportování.

Otevíráme atletickou dráhu za dodržení těchto podmínek:

 • provoz od 8:00 do 18:00, pondělí - neděle
 • bez možnosti využití sociálního zařízení a šaten
 • individuální sportování
 • dodržení minimálního odstupu dvou metrů od ostatních osob (při sportování nemusíte mít roušku)
 • společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby

V praxi změna omezení znamená, že se lidé mohou věnovat sportům společně v počtu max. dvou osob - s dodržením 2 m rozestupů vůči ostatním osobám (s výjimkou rodinných příslušníků). V případě porušení těchto podmínek budou hříšníci vykázáni z prostoru Atletického stadionu v součinnosti s Městskou policií. Děkujeme za pochopení

Uzavření sportovišť

12. 3. 2020

Od 12. 3. 2020 platí v ČR nouzový stav. Dle nařízení až do odvolání zavíráme veškerá sportoviště. O změně vás bude informovat, děkujeme za pochopení.

Uzavření některých sportovišť

11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu od 11. 3. až do odvolání zavíráme krytý bazén, saunu a na zimním stadiónu rušíme veřejné bruslení a akce s účastí nad 100 osob. Děkujeme za pochopení.

Kudy k nám
Kontaktujte nás
Chcete se na něco zeptat, chcete nás pochválit či máte nápad na zlepšení služeb Sportovních areálů města Chrudim? Napište nám, budeme rádi :-)