LETNÍ KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO

Telefon: 123 456 789

Menu pro Skate park

Všeobecné podmínky užívání skateparku

 • Všeobecné podmínky

Provozní řád veřejného sportovního hřiště skatepark

Vážení návštěvníci,

skatepark byl vybudováno nemalými prostředky městem Chrudim a je vám dán za drobnou úplatu k dispozici pro využití volného času. Pro zpříjemnění pobytu vás žádáme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu, vydaného na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.


Skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, bruslích a BMX kole. Aby mohlo být BMX kolo ve skateparku použito, musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy. Pohyb na jízdních kolech je ve skateparku (s výjimkou kol BMX podle DIN 79105) zakázán.

Skateboardové hřiště je určeno především pro mládež starší 15 let.

Děti ve věku 6-15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů, odpovědného zástupce či jiné osoby starší 18 let.

V zájmu bezpečnosti sportujících je možno skatepark používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu a druhá bude vykonávat dohled.

Ochranné pomůcky doporučujeme všem uživatelům, každý aktivní uživatel mladší 15 let musí při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helmu, chrániče kolen a loktů) používat bezpodmínečně. Při jízdě v bowlu musí používat ochrannou helmu všechny věkové kategorie. Pohyb na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Majitel a provozovatel hřiště neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti. Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu v případě deště, mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami, v zimních měsících při sněhové pokrývce a náledí. Dále také v nočních hodinách a v čase snížené viditelnosti.

Provozní doba:

 • od 1. října do 31. března od 9:00 hod. do 17:00 hod.
 • od 1. dubna do 30. září od 8:00 hod. do 21:00 hod.

V celém prostoru hřiště je zakázáno:

 • kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
 • jízda na kole (s výjimkou BMX, viz výše), motocyklech a v motorových vozidlech
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • malovat a vylepovat plakáty na překážky a betonovou plochu
 • pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez písemného povolení provozovatele
 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, vnášet jakékoli skleněné obaly a předměty
 • donášet či instalovat nové sportovní prvky
 • vstupovat se zvířaty

Návštěvník je povinen:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • využívat areál pouze v provozní době
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • udržovat čistotu a pořádek
   

Skatepark je pod dohledem kamery Městské policie.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení skateparku, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. č. 156.

DĚKUJEME VÁM, ŽE PROVOZNÍ ŘÁD DODRŽUJETE.

Správce hřiště:
Sportovní areály města Chrudim
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim 3
Odpovědný pracovník: Mgr. Luděk Marousek – tel. 469 669 261, e-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz

PŘEJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM HEZKÝ DEN.


Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie: 158
 • Městská policie : 156
 • Tísňové volání/SOS: 112
Kudy k nám
Kontaktujte nás
Chcete se na něco zeptat, chcete nás pochválit či máte nápad na zlepšení služeb Sportovních areálů města Chrudim? Napište nám, budeme rádi :-)